2003Ni15Nj61

No.217

꒚ڐVǓ^
Ԃ镗i
nkR
Sn
ÂȂX
q
fhmy`_`
o哹
m
obNio[

@

2003N

11 11O 1QO QP
QPO QQO RP RPO
RQO SP SPO SQO
TP TP0 TQ0 @

2002N

11 11O 1QO QP
QPO QQO RP RPO
RQO SP SPO SQO
TP TPO TQO UP
UPO UQO VP VPO
VQO WP WPO WQO
XP XPO XQO POP
POPO POQO PPP PPPO
PPQO PQP PQPO PQQO

@

2001N

11 11O 1QO QP
QPO QQO RP RPO
RQO SP SPO SQO
TP TPO TQO UP
UPO UQO VP VPO
VQO WP WPO WQO
XP XPO XQO POP
POPO POQO PPP PPPO
PPQO PQP PQPO PQQO

2000N

11A10 120 21 210
220 31 310 3Q0
SP SPO SQO TP
TPO TQO UP UPO
UQO VP VPO VQO
WP WPO WQO XP
XPO XQO POP POPO
POQO PPP PPPO PPQO
PQP PQPO PQQO @

@

1999N

11A10 120 21 210
220 31 310 320
41 410 420 51,10
520 61 610 620
71 710 720 81,10
820 91 910 920
101 1010 1020 111
1110 1120 121 1210
1220

@

1998N

11A10 120 21 210
220 31 310 320
41 410 420 51
510 520 61 610
620 71 710 720
81 810 820 91
910 920 101 1010
1020 111 1110 1120
121 1210 1220

@

1997N

n 420 51 510
520 61 610 620
71 710 720 81
810 820 91 910
920 101 1010 1020
111 1110 1120 121
1210 1220 @ @

@